Bảng Giá Content

Gói A

Content Fanpage
VND 5.000.000 Monthly
 • 2 bài/ngày
 • Chuẩn SEO
 • 1000 từ
 • 2 Lần Chỉnh Sửa

Gói B

Content Website
VND 8.000.000 Monthly
 • 3 bài/ngày
 • Chuẩn SEO
 • 2000 từ
 • 2 Lần Chỉnh Sửa

Gói C

Combo Content và Design
VND 10.000.000 Monthly
 • 3 bài/ngày
 • 100 hình ảnh
 • Chuẩn SEO
 • 2000 từ
 • 2 lần chỉnh sửa
Popular
039.88888.48
youtube
zalo